Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate intocmit in conformitate cu prevederile art.44 din O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deseurilor

Cap. 1 DATE GENERALE

1. Prezentarea operatorului/titularului de activitate

Denumire societate – Garanti Prest S.R.L

Date de indentificare ale societatii/date de contact: 

 • numar inregistrare ORC Constanta : J13/561/2008
 • cod unic de inregistrare: 23316976/2008
 • sediul social: Mun.Constanta, str.Labirint nr.43 (biroul1), jud.Constanta
 • e-mail: info@piatradesign.ro
 • www.piatradesign.ro

2. Date privind localizarea administrativ teritoriala a obiectivului                                                                          

Sediul secundar –  Mun. Constanta, Bd. I.C.Bratianu, nr.214, Lot. nr.3

3. Principalele obiective ale gestionarii deseurilor 

Prezentul program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate a fost intocmit pentru categoriile de deseuri generate din activitatile:

 • Taierea, fasonarea si finisarea pietrei- cod CAEN 2370 (rev.2)
 • Comert cu ridicata al produselor chimice- cod CAEN 4675 (rev.2)
 • Depozitari- cod CAEN 5210 (rev.2), desfasurate la sediul secundar din Mun.Constanta, b-dul I.C.Bratianu, nr.214, lot 3, judetul Constanta.

Obiectivele strategice propuse sunt in corelatie cu angajamentul Romaniei pentru: 

 • prevenirea generarii deseurilor si reducerea cantitatilor generate;
 • recuperarea, in masura posibilitatilor, a materialelor si energiei continute in deseurile a caror generare nu se poate evita;
 • abordarea aspectelor legate de cantitatile mari de deseuri astfel incat un management riguros al acestora sa conduca la ruperea relatiei de proportionalitate existente intre cresterea economica si generarea de deseuri;
 • stabilirea unui sistem de gestionare a deseurilor, care sa includa cele mai bune tehnici / tehnologii care nu impun costuri excesive; 
 • crearea sistemelor pentru ca deseurile sa fie colectate selectiv, valorificate/reciclate /recuperate sau eliminate fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului.

Obiectivele principale ale strategiei de gestionare a deseurilor sunt stabilite functie de ierarhia adoptata si implementata la nivel national::

 • prevenirea generarii deseurilor 
 • pregatirea pentru reutilizare; 
 • reciclarea deseurilor;
 • valorificarea deseurilor; 
 • eliminarea deseurilor.

4. Tinte strategice stabilite la nivel de societate

Tintele strategice stabilite de societate sunt:

 • restrictii la achizitia de materiale/produse supraambalate;
 • atingerea obiectivelor anuale de valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje, in conformitate cu prevederile Leg.249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • valorificarea deseurilor reciclabile generate din activitate prin operatori autorizati;
 • reducerea cantitatilor de deseuri tehnologice provenite din taiarea/fasonarea/finisarea pietrei;
 • investitii in echipamente/tehnologii performante, pentru a se evita generarea de deseuri tehnologice.

5. Activitati desfasurate in cadrul obiectivului

Activitatile desfasurate in cadrul societatii Garanti Prest SRL sunt: Taierea, fasonarea si finisarea pietrei- cod CAEN 2370 (rev.2); Comert cu ridicata al produselor chimice- cod CAEN 4675 (rev.2); Depozitari- cod CAEN 5210 (rev.2). Aceste activitati sunt reglementate prin Autorizația de mediu nr. 324 din 19.12.2019.

6. Principii generale si instrumente care stau la baza gestionarii deseurilor :

 • Principiul responsabilitatii poducatorului,
 • Principiul ”Poluatorul plătește”.
 • Principiul utilizării numai a proceselor și metodelor de gestionare a deșeurilor care nu pun in pericol sanatatea populatiei si mediului inconjurator.
 • Instrumentul ” Platesti pentru cat arunci’.

7. Responsabilitati in cadrul structurii organizatorice

In cadrul obiectivului, in conformitate cu prevederile Leg.211/2011 privind regimul deseurilor si ulterior cu O.U.G. nr.92/2021  privind regimul deseurilor, pentru a se asigura îndeplinirea prevederilor legale in domeniul gestionarii deseurilor, societatea a incheiat contract cu terta persoana, cu specializare in domeniul protectiei mediului, pentru verificarea conformarii obiectivului cu legislatia aplicabila activitatii desfasurate, in domeniul protectiei mediului, inclusiv gestionarea deseurilor.

Obiectivele stabilite la nivel de societate vor fi analizate periodic de catre administratorul societatii si terta persoana. In cazul constatarii unor neconformitati in modul de gestionare a deseurilor sau/si neconcordante cu prevederile prezentului program, se vor lua masurile corespunzatoare pentru conformare.

Cap. 2 MANAGEMENTUL DESEURILOR

2.1 Lista deseurilor si managementul deseurilor generate

Din activitatea desfasurata de catre societate, se genereaza cu preponderenta, urmatoarele categorii de deseuri:

Nr. crt. Denumirea deşeului Codul deşeului Provenienţa Cantităţi (kg/an) Modul de stocare temporară Mod de valorificare sau eliminare finală
1 Ambalaje  hartie-carton 15 01 01 Activitate administrativa  si aprovizonare cu marfa variabile Saci amplasati in  spatiu special amenajat  Vr – prin operatori autorizati
2 Ambalaje de materiale  plastice 15 01 02 Activitate administrativa si aprovizonare cu marfa  variabile Saci amplasati in  spatiu special amenajat Vr – prin operatori autorizati
3 Ambalaje  lemn 15 01 03 Aprovizonare cu marfuri variabile Platforma betonata Vr – prin operatori autorizati
4 Deseuri de la taierea si slefuirea pietrei 01 04 13 Operatii de taiere/fasonare si finisare piatra  variabile Recipienti din lemn si saci Vr -in instalatia propie (R5) si/sau predare catre operatori autorizati  pentru valorificare si sau eliminare
5 Deseuri municipale amestecate 20 03 01 Activitate administrativa  variabile Pubele D5-prin operator autorizat

2.2 Modalitati de colectare, stocare temporara, depozitare a deseurilor generate

Deseurile generate se colecteaza selectiv si se stocheaza temporar (pana la predarea lor), in recipienti inscriptionati si spatii special amenajate, astfel incit sa nu se creeze riscul de a se afecta negativ factorii de mediu (apa, aer. sol, flora si fauna), de a nu se crea disconfort prin mirosuri si zgomot si de a nu se afecta peisajul.

Colectarea si stocarea temporara se face functie de proprietatile fizico-chimice ale deseurilor, de compatibilitatile si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate in caz de incendiu, astfel incit sa se asigure un grad ridicat de protectie a factorilor de mediu si sanatatii umane.

Functie de tipul deseului, se utilizeaza recipienti din materal plastic, lemn, saci, si spatiu special amenajat.

Etichetele amplasate pe recipienti si/sau zonele de stocare temporara, contin informatii cu privire la denumirea deseului si codul deseului. 

Dupa atingerea capacitatii de stocare temporara, deseurile functie de tipul lor sunt predate catre societatile autorizate pentru valorificare si/sau eliminare, in baza contractelor incheiate.

Deseurile municipale amestecate (deseuri menajere) se stocheaza temporar in europubele si sunt preluate de operatorul autorizat pentru salubrizare si transportate la depozitul de deseuri autorizat.

 

2.3  Transportul deseurilor generate din activitate

Transportul deseurilor generate din activitate se realizeaza  de catre terti -societati autorizate pentru transport si colectare, functie de categoria/tipul deseurilor, cu respectarea prevederilor legale.

Transportul deseurilor se face numai catre societati care detin autorizatie de mediu pentru activitati de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare sau eliminare deseuri.

La realizarea transportului de deseuri se aplica prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 

In vederea realizarii transportului in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, societatea ia masuri privind  ambalarea si etichetarea corespunzatoare a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale si recomandarile din fisele de caracterizare a deseurilor periculoase.

Cap. 3 MASURI DE PREVENIRE A GENERARII DE DESEURI SI REDUCEREA CANTITATILOR GENERATE

Prevenirea este prima optiune pentru evitarea generarii de deseuri prin actiuni si masuri premergatoare inca din faza de proiectare sau prin eficientizarea proceselor. Prevenirea generarii de deseuri precum si promovarea reciclarii si valorificarii deseurilor, conduce la cresterea eficientei utilizarii resurselor ca baza a cresterii economice durabile

Garanti Prest SRL si-a stabilit si implementat unele masuri si actiuni care sa conduca la prevenirea generarii de deseuri si reducerea cantitatilor generate, astfel: 

 • incheierea anuala de contract cu organizatii/OIREP pentru preluarea obligatiilor de atingere a obiectivelor anuale de valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje;
 • restrictii la cumpararea unor produse/marfuri ce sunt supraambalate;
 • achizitia de echipamente si utilaje performante pentru reducerea cantitatilor de deseuri tehnologice;
 • utilizarea echipamentelor din dotare cu respectarea cerintelor/instructiunilor tehnice de utilizare astfel incat durata de functionare sa fie cat mai lunga;
 • colectarea selectiva a deseurilor generate;
 • valorificarea deseurilor generate prin operatori autorizati.
 • folosirea de personal calificat pentru e se evita risipa alimentara si generarea de deseuri.

Cap. 4 REZULTATE A IMPLEMENTARII ACTIUNILOR SI MASURILOR DE PREVENIRE GENERARE DESEURI

Urmarea a implementarii masurilor de prevenire a generarii deseurilor, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

 •  au fost indeplinite obiectivele anuale de valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje in conformitate cu tintele stabilite prin Leg.249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
 •  cantitatea de deseuri tehnologice rezultate din operatiile de taiere/fasonare/finisare au scazut in anul 2021 cu  un procent de 93% fata de anul 2020 de activitate, prin utiizarea unei masini de taiat/fasonat/finisat cu comanda numerica.
 •  se asigura colectarea selectiva a deseurilor generate din activitate in recipienti, saci si spatii special amenajate;
 •  exista contracte incheiate pentru predarea deseurilor generate in scopul valorificarii si eliminarii.
 •  personalul a fost instruit pentru operarea pe masinile de taiat/fasonat si finisat pentru a se evita pierderile tehnologice;